Михайло Грушевський: історик і будівничий нації


Цього року Україна відзначає 155 - річний ювілей від дня народження Михайла Грушевського, який увійшов у нашу історію, насамперед, як видатний вчений світового рівня, педагог, письменник, публіцист, один із лідерів українського національного руху, невтомний дослідник історії та культури українського народу, поборник його соборності.
Михайло Грушевський яскраво виявив себе в багатьох галузях знань: історії, археографії, літературознавстві, фольклористиці та ін. Але насамперед, Михайло Грушевський – це визначний історик і патріот свого народу. Він знав, любив Україну, без неї не мислив свого життя. Творча спадщина Михайла Грушевського налічує не лише близько двох тисяч публіцистичних і наукових праць з історії України, її літератури і культури, але також і численну архівну і, зокрема, епістолярну спадщину, що є багатющою скарбницею думок і практичного досвіду з різних питань розбудови української держави, які є актуальними і в наш час.

Коментарі